Remedial Teaching Bilthoven en de Bilt

Remedial teaching Bilthoven en de Bilt biedt ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs in Bilthoven en de Bilt. Deze ondersteuning bied ik zowel op school als in mijn praktijk.

Vaak zijn 1 of 2 bijeenkomsten per week al voldoende omĀ  goed resultaat te bereiken. Extra ondersteunende lesmaterialen zijn in mijn orthotheek aanwezig. Daarnaast ben ik ook als intern begeleider werkzaam en daardoor goed bekend met de inhoud van toetsen die in het basisonderwijs afgenomen worden en weet welke leerdoelen in welk jaar beheerst moeten worden.

Neemt u vooral contact met mij op om te bespreken op welke wijze ik de ondersteuning aan uw kind kan bieden of voor een kennismaking.

Lees hier meer over de werkwijze en visie van RT de Bilt