Tarief

Het tarief voor remedial teaching is gebaseerd op het uurtarief. Naast de lestijd met uw kind bereken ik de kosten voor het uitwerken van verslagen, overleg met ouders en school of andere instanties.

De tarieven voor Remedial Teaching bij RT de Bilt zijn als volgt:

  • Particulier tarief: € 60,00 per uur (60 minuten waarvan 45 minuten effectieve leertijd)
  • In opdracht van school tarief: € 75,00 per uur (60 minuten waarvan 45 minuten effectieve leertijd). De begeleiding vindt in dit geval plaats in overleg met school en de lessen vinden ook plaats op school.

Genoemde bedragen zijn BTW vrij. Echter, dit geldt uitsluitend voor direct lesgebonden activiteiten. Over de niet lesgebonden werkzaamheden wordt 21% BTW geheven.