Visie

RT de Bilt heeft een zeer duidelijk visie op remedial teaching de aanpak van leerproblemen.

Het gebeurt maar al te vaak dat een leerling te horen krijgt dat hij beter zijn best moet doen, lui is, soms dom wordt genoemd of niet geïnteresseerd. Deze subjectieve oordelen geven een negatieve lading aan het leren en dat is contraproductief. Een kind kan pas onbevangen leren als er een objectieve en positieve begeleiding plaats vindt, die zijn of haar persoonlijkheid versterkt zonder oordeel.

”Iedereen wil leren, het leren wordt een uitdaging als het van oordelen erover wordt gescheiden”, dit is de kern van mijn visie op hoe ik leerlingen verder help.

Ik pas de volgende principes toe die in hun oorsprong vinden in de pedagogiek en didactiek van  Maria Montessori:

  • “Help het mij zelf te doen” ; de leerkracht/begeleider heeft de taak de leerling te helpen in zijn leerproces op weg naar een zelfstandige werkhouding.
  • “Leren in geleide vrijheid”; binnen een goed voorbereide omgeving met een zeer duidelijke structuur kan een leerling op zijn eigen wijze leren.
  • “Isolatie van de eigenschap”; iedere vaardigheid wordt met zo min mogelijk afleidende factoren aanfoto Drew met Shipy bewerktgeboden. Hiervoor wordt binnen mijn praktijk ook gebruik gemaakt van Montessorimateriaal.
  • “Handelend leren” en “herhaling van handeling” ; vanuit de eigen behoefte staan centraal.
  • “Ieder kind wil leren” ; Montessori heeft hier veel over geschreven en had absoluut vertrouwen in de natuurlijke behoefte van ontwikkeling/leren. Een leerling komt in een zeer geconcentreerde werkhouding, als hij vanuit zijn eigen kracht werkt.
  • “Optimaal leren” ; alle talenten van een leerling worden aangesproken. De remedial teacher heeft de taak dit zo goed mogelijk te begeleiden en is hierin de specialist.

Naast deze duidelijke visie op het leren put ik uit jarenlange ervaring (meer dan 30 jaar) en scholing op velerlei terrein. Zo heb ik intensief samengewerkt met Professor R. Lubbers, een samenwerking waarin veel aandacht werd besteed aan beeldcommunicatie (verhalen, dromen, tekeningen en non-verbale communicatie). Door de aandacht die ik ook aan deze aspecten besteed in de begeleiding van leerlingen heb ik ervaren dat daardoor meer en sneller effect behaald wordt.

Bij het opstellen van een leerplan voor een individuele leerling sluit ik zoveel als mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerling. Dit geldt uiteraard ook voor de methode die ik kies.

Het is heel mooi om te zien hoe mijn leerlingen vaak in korte tijd plezier krijgen in hun werk. Ouders zijn vaak verbaasd dat er zo snel zichtbare veranderingen zijn maar ook leerlingen zijn vaak verrast dat ze veel meer kunnen dat ze dachten. Deze verbetering in motivatie, concentratie en zelfvertrouwen bieden ontspanning en meer plezier in het leren.

Meer over mijn werkwijze