Voor wie

Remedial Teaching Bilthoven en de Bilt richt zich op kinderen die moeite hebben met leren in het basisonderwijs. Het kan zijn dat de moeite met leren veroorzaakt wordt door een leerstoornis, maar het kan ook zijn dat er andere redenen zijn dat het leren even niet zo goed gaat.Samen zoeken naar de beste oplossing

Bij een aantal  indicatie’s, zoals adhd, dyslexie, dyscalculie, slechthorendheid, epilepsie en pdd nos, kan een leerling in aanmerking komen voor een zogenoemd rugzakje. Met deze leerling gebonden financiering kan in veel gevallen de Remedial Teacher  bekostigd worden.

Maar er zijn ook kinderen die om andere redenen moeite hebben met leren. En ook voor deze kinderen biedt Remedial Teaching de Bilt – Bilthoven passende hulp. Andere redenen waarom het leren even niet zo goed gaat zijn bijvoorbeeld:

  • Verlegenheid;
  • Faalangst;
  • Het leerniveau  is niet afgestemd.  Als het te moeilijk is, wordt dit niet direct zichtbaar bij een leerling, die liever vriendelijk en stil blijft om niet op te vallen en verkeerd begrepen wordt door zijn leerkracht of begeleider.  Als hier geen aandacht aan gegeven wordt kan het leiden tot een negatief zelfbeeld (en risico op depressie);
  • De leerstof kan ook te makkelijk zijn. Hierdoor kan verveling ontstaan en kan er naar andere, soms storende activiteiten gezocht worden door de leerling;
  • Een drukke lawaaierige groep, met weinig structuur, kan belemmerend zijn voor de leerontwikkeling;
  • Niet kunnen leren kan ook een veel diepliggender, problematischer oorzaak hebben. Een traumatische gebeurtenis kan zo in gedachte aanwezig blijven, dat er geen ruimte is om te leren. De leerstof wordt niet opgenomen en kan dus niet bijdragen aan goede resultaten. Deze leerling wordt soms dom genoemd en niet geïnteresseerd, terwijl er iets heel anders aan de hand is;
  • Een verhuizing of een andere verandering van leeromgeving heeft soms extra begeleiding nodig.

Voor een kennismaking kunt contact opnemen met RT de Bilt