Werkwijze

Remedial Teaching de Bilt biedt de volgende werkwijze.

In het algemeen worden leerlingen aangemeld in opdracht  van ouders en/of  de directie van een school, vaak op doorverwijzing van een orthopedagoog. Na een eerste kennismaking, waarin we soms al het diagnostisch rapport doornemen, wordt er door mij onderzoek gedaan met behulp van toetsen en/of observaties. Ik vorm mij aan de hand van het rapport en uitgebreide onderzoek een beeld van het leerprobleem.

Zodra de diagnose is gesteld, maak ik een plan van aanpak dat toegespitst is op de zorg voor de leerling, aansluitend op de leerstof van de klas. Het uitgangspunt is dat de leerling na een periode  van intensieve individuele begeleiding zelfstandig en gemotiveerd op zijn eigen wijze in het leerproces verder kan gaan. De lessen worden 1 of 2 keer per week gegeven, deze organisatie past daarmee binnen “passend onderwijs”.

De leerling komt voor bovenstaande begeleiding  naar de praktijk van Remedial Teaching de Bilt, maar de lessen kunnen ook op school gegeven worden.

Indien u uw kind wilt aanmelden bij RT de Bilt kunt u het best contact met mij opnemen.